Creatief gebruik van autofocus

Er wordt vaak gevraagd waarom ik gebruik maak van de AF-ON knop op de achterkant van mijn camera. Heel simpel: ik stel niet scherp met de ontspanknop. Het ‘ hoe’  is niet zo ingewikkeld. Het ‘waarom’ is heel wat moeilijker uit te leggen. Daarover gaat dit artikel. Ik probeer het simpel te houden, maar ik weet niet of dat zal lukken. Eén ding wil ik wel benadrukken; hoewel ik alle voorbeelden aan de hand van mijn Canon laat zien, heeft dit absoluut niets met merk te maken, maar met de voorkeur van werken van de fotograaf.

Goed. Nu dat uit de weg is begin ik met een gewone situatie, waarbij de ontspanknop half indrukken voor de autofocus en belichting zorgt, en helemaal indrukken voor het maken van een foto. Simpelweg op de knop drukken is voldoende; de camera meet en stelt alles in binnen een fractie van een seconde. Voor normaal gebruik is dat voldoende en daarover nadenken is dan niet nodig.

Wordt er creatiever met een camera omgegaan, door bijvoorbeeld bewust met scherptediepte te werken (diafragmavoorkeuze of manual), wil het nog wel eens gebeuren dat de camera niet naar wens reageert. Een foto is onderbelicht (bij veel tegenlicht) of overbelicht (bij erg donkere onderwerpen), of de camera heeft op het verkeerde punt scherpgesteld. Dat kan frustrerend zijn. Een aantal custom instellingen kan dit soort vergissingen van de camera opvangen.  Het stukje over belichting (over- en onderbelichten) ga ik niet niet behandelen, maar wel het gebruik van autofocus (AF).

Autofocus 1: AF-punten

Een van de belangrijkste problemen wordt veroorzaakt door het automatisch laten kiezen van het AF punt. Camera’s hebben een heel scala aan aantallen en soorten AF punten of sensoren, en slimme software die een automatische scherpstelling kan verzorgen. Maar het probleem is, dat een camera niet altijd weet wat de fotograaf scherp wil hebben. Neem de onderstaande foto; een landschap waarbij de scherpte op de kluit Pijpestrootje ligt, en de rest buiten het scherptegebied valt.

Focuspunt links van het midden om het juiste scherp te hebben

In deze foto heb ik als fotograaf zelf gekozen waar er scherp gesteld moet worden. Het diafragma is zo gekozen dat de achtergrond in het onscherptegebied valt. Als de camera hier zijn gang had mogen gaan was de kans groot geweest dat de achtergrond scherp was en het Pijpestrootje niet.

De oplossing voor dit probleem, zonder direct handmatig scherp te moeten stellen, is maar één focuspunt voor de AF gebruiken waarbij ik als fotograaf bepaal wel focuspunt dat moet zijn. Standaard zal de camera het middelste punt nemen (wat vaak ook het gevoeligste punt is). Door het onderwerp dat scherp moet zijn even in het midden te houden en vervolgens de AF te activeren door de ontspanknop half in te drukken zal er op het gewenste object scherp gesteld worden.

Natuurlijk is het niet praktisch om altijd het middelste focuspunt te moeten gebruiken. In het voorbeeld is te zien dat het AF punt aan de linkerkant actief is (het rood oplichtende vakje). Hiervoor heb ik handmatig het actieve AF-punt verschoven naar een van de andere beschikbare AF punten, de linker in dit geval. Hoeveel focuspunten er beschikbaar zijn verschilt per camera, maar bij vrijwel alle camera’s zijn de focuspunten in de zoeker zichtbaar. De manier van het verzetten van het AF punt verschilt natuurlijk ook per camera. Bij Canon kan dat door te draaien aan het instelwiel aan de achterkant, of de joystick. Dit is hieronder in een animatie zichtbaar gemaakt.

Het verzetten van het AF punt met het instelwiel of joystick

Door de AF één enkel focuspunt te laten gebruiken krijgt de fotograaf de vrijheid om te kiezen waar de camera scherp moet stellen zonder direct naar een handmatige scherpstelling te grijpen.

Autofocus 2: single AF of continu AF

Dit staat bij de verschillende camera merken bekend onder verschillende namen. Er zijn ook nog verschillende varianten, die ik niet ga behandelen. Simpel gezegd zijn er twee vormen; single AF waarbij de camera scherp stelt en dan die scherpte vast houdt; en continu AF waarbij de camera de scherpte continu bijstuurt om het (bewegende) onderwerp scherp te houden.

De eerste vorm (single AF) werkt uitstekend bij onderwerpen die niet veel bewegen, of heel langzaam. De camera zal ook pas een foto maken als er is scherpgesteld (focus-lock). Kan een camera niet scherpstellen, om wat voor reden dan ook, dan zal er geen foto gemaakt kunnen worden. Zo lang de ontspanknop ingedrukt blijft zal de focus-lock behouden worden.

De tweede vorm (continu AF) is natuurlijk uitermate geschikt voor (snel) bewegende onderwerpen. De AF zal een bewegend onderwerp volgen en proberen de focus te behouden. Omdat de AF continu bij stuurt bestaat de mogelijkheid dat het onderwerp even uit focus komt. De camera zal de mogelijkheid bieden om ook te kunnen fotograferen als er (nog) geen focus-lock is.

De AF-ON knop

Tegenwoordig hebben de meeste camera’s een AF-ON knop op de achterzijde van de body. In eerste instantie zal dit een vreemde knop lijken, aangezien de ontspanknop gebruikt wordt om de AF te activeren. Maar deze knop speelt de hoofdrol in dit verhaal. Ik ga de activering van AF door de ontspanknop namelijk uitschakelen waardoor er alleen nog maar met deze AF-ON knop scherp gesteld kan worden.

Oh ja, voor de camera’s die geen AF-ON knop hebben: het is mogelijk dat er dan een andere knop voor gebruikt kan worden. Bij Canon is dat de knop met het ‘asterix’ teken (*). Hoe dit met andere merken moet, zal uit een handleiding duidelijk worden.

De AF-ON button achter op de EOS 1Dmk3. Daarnaast de AE-lock knop

Maar voor we daar verder mee gaan doen, moet de AF van de camera op één enkel punt ingesteld staan zoals ik in hierboven heb uitgelegd, èn op continu-AF. Hiermee wordt er nu op één punt de scherpstelling gemeten, en die scherpstelling wordt continu gecorrigeerd zo lang we de knop (half) ingedrukt houden. 


Custom Function van de EOS 1Dmk3 (C. Fn IV-1-3)

Voor het instellen van de AF-ON en ontspanknop moeten we in het menu van een camera duiken. Ik heb mijn EOS 1Dmk3 als voorbeeld gekozen.
Onder de Custom Functies IV is de bediening van de onspanknop en AF-ON knop te vinden (C.Fn IV 1). De camera is standaard op optie ‘0’  ingesteld: [Meten + AF start].

Ik ga de optie nummer ‘3’ instellen: [AE vergr. / Meten + AF start]. Dit betekent dat de ontspanknop nu werkt als AE-lock (automatic exposure lock) en de AF-ON knop gebruikt wordt om zowel de belichtingsmeter als de AF te activeren.

Als dat ingesteld staat, samen met de hierboven genoemde AF instellingen, kunnen we ten volle gebruik gaan maken van de nieuwe of andere mogelijkheden die de camera nu bied. De AF inschakelen gebeurt nu met de duim door op de AF-ON knop te drukken, en ingedrukt te houden. De belichting wordt vastgezet (AE-lock) wanneer de ontspanknop (half) wordt ingedrukt.

Werken met de nieuwe instellingen

Hoe werkt nu de bediening van de camera?
De AF en belichting wordt gemeten als de AF-ON knop wordt ingedrukt. De AF zal blijven werken zo lang de knop ingedrukt is. Wanneer de knop wordt losgelaten zal de scherpte op de laatst gemeten afstand ingesteld staan. Ook de belichting wordt continu gemeten, maar door de ontspanknop half in te drukken zal een AE-lock plaats vinden: de laatste lichtmeting wordt vastgehouden. Op deze manier kunnen we onafhankelijk van elkaar de belichting instellen en de AF bedienen zonder terug te moeten grijpen op handmatige instellingen.

Wijsvinger op de ontspanknop, en de duim op de AF-ON knop.

De praktijk

Hoe ik te werk ga met deze instelling is als volgt.

Bij een onderwerp dat vrij weinig beweegt activeer ik de AF met mijn duim op de AF-ON knop. Daarbij heb ik een focuspunt gekozen in het beeld, maar heb ook nog de vrijheid om de camera daadwerkelijk op het onderwerp te richten om scherp te stellen. Even hoef ik me niet druk te maken over compositie.
Als de scherpte goed is, laat is de AF-ON knop los en ga mijn belichting meten met de ontspanknop. Elke keer als ik die knop half indruk zal een AE-lock plaats vinden. Zo kan ik met bijvoorbeeld tegenlicht snel naar punt richten waar geen tegenlicht is, de ontspanknop half indrukken en dan de compositie bepalen om vervolgens de foto te maken.

Gaat mijn onderwerp plotseling bewegen? Dan kan ik met de ontspanknop half ingedrukt nog snel de scherpte bijstellen door de AF-ON knop in te drukken.

Verandert de lichtsituatie doordat het tegenlicht plotseling wegvalt? Dan kan ik opnieuw de belichting bepalen met mijn ontspanknop zonder de AF opnieuw te activeren.

Heb ik een snel bewegend onderwerp? In dat geval blijf ik de AF-ON knop indrukken zodat mijn AF het onderwerp kan volgen. Op het gewenste ogenblik druk ik de ontspanknop in. Eventueel is het ook nog mogelijk om een AE-lock te nemen.

Het grote voordeel

Doordat de camera volledig op automatisch blijft staan (AF staat aan, belichtingsmeter kan op diafragmavoorkeuze blijven) kan er snel ingespeeld worden op een wisselende situatie. Het is dan niet nodig om diverse AF en belichtingsinstellingen te verzetten. Dit kan voordeel brengen bij dierfotografie en/of feest- en bruiloftreportages.

Natuurlijk is het een hele persoonlijke manier werken. Niet iedereen zal het prettiger of makkelijker vinden. Het is wel het uitproberen waard, en alleen het uitproberen kan uitwijzen of het iets voor je is.

Tot slot: al die andere functies

In de de afbeelding van het menuscherm zijn nog andere custom functies te zien. In feite zijn het variaties op wat ik hier heb uitgelegd. Welke van die varianten geschikt zijn hangt helemaal van de fotograaf en het onderwerp af. Het is een kwestie van op je gemak uitproberen om de voor- en nadelen van deze varianten uit te proberen. Bedenkt ook dat dit menu voor de EOS 1Dmk3 is. Bij een ander merk kunnen de benamingen anders zijn. Sla er je gebruiksaanwijziging op na om de juiste plaats in het menu te vinden.

20 Replies to “Creatief gebruik van autofocus”

 1. Hi Nando,erg bedankt mooi artikel,ik gebruikte al de bbf maar zonder de belichtings lock, deze heb ik nu ook ingesteld en werkt geweldig op mijn canaon 5d m3!! Thanks!!!

 2. Interessant! Ik fotografeer al aardig wat jaartjes waarbij succes niet uitbleef. Hoewel ik bovenbeschreven methode nooit toepaste en feitelijk niet eens miste. Wat overigens niet wil zeggen dat het in sommige situaties handiger zou zijn geweest en wellicht soms ook beter. Scherpstellen en lichtmeten zijn nu eenmaal twee verschillende dingen. Beide moeten kloppen om de foto te maken zoals je die wilde. Vergelijk het met standje “M”: daarbij heb je als fotograaf ook twee dingen zelf in de hand: lensopening en tijd. Maak je daarin onverhoopt een onjuiste combinatie dan kun je alleen jezelf maar de schuld geven. Ik ga het beslist toepassen en ervaren of het me ligt bij mijn fotografeerwerk.
  Ik wil er graag nog even op voortborduren m.b.t. ETTL-flitsen want ik denk dat dat elkaar raakt. Flitsen vind ik sowieso een wereld apart met veel valkuilen. Eén ervan heb ik onlangs tijdens een lezing gehoord maar kon het daar niet verder bespreken. Dat betrof het scherpstellen EN lichtmeten met de ontspanknop met aangesloten flitser voor een invullertje. Er werd gesteld dat wanneer je gaat herkadreren (NADAT je de ontspanknop hebt gebruikt!) en daarbij op een donkerder of lichter gedeelte in je compositie terechtkomt het flitslicht NIET wordt afgestemd op de nieuw ontstane situatie. Klopt? Is dit ook te ondervangen met het gescheiden meten van licht en scherpte zoals hierboven beschreven? Omdat flitsen bij mij niet altijd het gewenste resultaat oplevert, pas ik het ook nauwelijks toe. Maar soms moet het gewoon zoals bij portretjes schieten in de volle zon. Ik bezoek o.a. Fantasy events zoals Elfia en dat levert soms erg uiteenlopende resultaten op. Ik heb er geen studie van gemaakt maar het kan niet anders dan dat het met lichtmeting te maken heeft. Het ene portretje kan prachtig uitgelicht en op het juiste punt scherp zijn, het andere mag dan weliswaar in focus zijn maar de belichting te donker of te licht. Wat ik wil in deze misschien niet zo gemakkelijke situatie: in de volle zon een portretje schieten wat goed uitgelicht is, zonder hinderlijke schaduw van b.v. de neus of een hoedrand, een kleine DOF, bewegingsonscherpte is niet aan de orde. Ik heb een Canon EOS 5D MkIII en sinds kort een Canon EOS 1DX. Die combineer ik met het juiste glaswerk van zowel Canon als Sigma. Ik lees graag de ervaringen en tips van andere fotografen dan wel die van Nandoo zelf. Alvast dank!

  1. Dank je wel, Jan, voor je uitgebreide reactie.
   Er zijn natuurlijk veel manieren om een goed resultaat te behalen; welke manier het beste gebruikt kan worden hangt af van wat je makkelijk en prettig vindt. De back-focus-knop (AF-ON) is natuurlijk een van die manieren die ik persoonlijk erg prettig vind, maar waarvan ik weet dat sommigen het absoluut verschrikkelijk onhandig vinden. Zo lang je het resultaat behaald dat je wenst, maakt het niet uit hoe je het doet.
   Het verhaal over het TTL-flitsen is iets waar ik nog niet (bewust) aan gedacht heb. En het klopt wat je zegt; belichting meten en vasthouden, om vervolgens een nieuwe compositie te maken met een afwijkende lichtsituatie zal invloed hebben op een flitsintensiteit. Immers, de flitsintensiteit van de situatie voor de nieuwe compositie is vastgezet. Dit kan een verkeerde flitsbelichting opleveren.
   Loskoppelen van AF en belichting is een oplossing, maar er bestaat natuurlijk ook zoiets als de knop FEL (FLash Exposure Lock) waarmee je het flitslicht kunt meten en gedurende een aantal seconden vastzetten zodat je een nieuwe compositie kunt maken met behoudt van de gemeten flitsintensiteit.
   Ik denk dat dit alles meer van belang is wanneer je flits als primaire lichtbron gebruikt. Met invulflits op een zonnige dag is het heel anders; dan is de flits sync tijd een beperkende factor en zul je waarschijnlijk vaak gebruik moeten maken met hi-speed sync, zeker wanneer je kleine scherptediepte wilt gebruiken. Een of twee stops FEC (Flash Exposure Compensation) bij invulflits kan bovendien wenselijk zijn om de schaduwen te verzachten zonder ze direct plat te flitsen.
   Hopelijk is hiermee je vraag beantwoord.

 3. Beste Nando,
  Naar aanleiding van jouw bericht heb ik wat geëxperimenteerd. Heb ook je berichten gelezen over de 5DIV elders op je site (leuk artikel overigens, prettig om te lezen). In eerste instantie heb ik de standaard backbuttonfocus (bbf) toegepast: camera in servo, shutterbutton op alleen lichtmeting en de af-on knop op focus (ook servo). Met bewegende objecten (paarden en honden) gaat dat allemaal goed, bbf is ook gewoon een kwestie van wennen en doorzetten. Staat een object stil, dan af-on button loslaten ….. en dat is een techniek die me niet goed afgaat. Of mijn object bewoog toch, of ik beweeg de camera (teveel bij recompositie), ik heb geen idee, maar de foto’s werden niet altijd scherp. Nu vind ik het helemaal niet erg om onscherpe foto’s te hebben en weg te gooien, ik fotografeer voor mijn plezier, niet voor mijn professie. Maar ergens zat het me toch niet lekker en ben wat verder gaan experimenteren en ben op de volgende instellingen uitgekomen die voor mij prettig werken. Voor mij werken de gekozen instellingen momenteel prettig, voor anderen hoeft dat natuurlijk helemaal niet, maar wellicht dat anderen er iets aan hebben.

  Ik heb mijn camera standaard op one shot staan (dus niet op servo). Shutter button op focus (one shot) en metering en focus-punten meestal op 1 punt + expansie met 4 of 8 ondersteuningspunten. De af-on knop heb ik ingesteld op focus (servo en case 6) en metering en de af-punten worden overgenomen (dus ook 1 punt + expansie met 4 of 8 ondersteuningspunten). Dan heb ik de ✻-knop (ae-lock) ook ingesteld op bbf met de volgende instellingen: servo, case 1 en zone af met 15 punten (afhankelijk uiteraard waar je in de zoeker ze zone plaatst). De depth of field knop aan de voorkant van de camera heb ik veranderd naar ‘ae-lock and hold’. Verder heb ik de joystick en nieuwe lever om de joystick aangepast naar af selectie in de zoeker respectievelijk af-mode selectie. Met de Mfn knop kan ik door de opties van het lcd scherm bovenop de camera heen lopen en tenslotte heb ik de set knop aangepast naar exposure compensation (heb getwijfeld tussen iso en exposure compensatie … vooralsnog is het exposure compensation geworden en laat ik de camera meestal staan op auto iso).

  Wat ik niet wist, maar nu wel achter ben gekomen, is dat de eerste knop die wordt ingedrukt ‘voorrang’ heeft i.e. bbf focus (bij mij op servo ingesteld) wordt niet overruled door het indrukken van de ontspannerknop (bij mij ingesteld op one shot).

  Ik ga nog een keer experimenteren door het om te draaien: camera standaard in servo mode, en ontspanner knop dus ook in servo mode, bbf focus voor one shot. Het voordeel daarvan kan zijn dat je met de wijsvinger / ontspanner knop bewegende objecten kan volgen en met de duim via de joystick het scherpstelpunt in de zoeker kunt aanpassen zonder tijdsverlies en dus recompostie kan doen.

  De instellingen voor c1-c3 heb ik nog niet aangepast. Ik heb ze eigenlijk niet nodig gehad tot nu toe. Ik lees op internet dat veel mensen ze ook instellen op beweging versus stilstaand. Ik denk erover om c1-c3 in te stellen op verschillende typen licht. Waar gebruik jij c1-c3 voor op de 5div?

  Groet,
  JB

  1. Hallo Jeroen,
   Dank je wel voor je uitgebreid verslag van je bevindingen met de AF-ON knop en de mogelijkheden die er nog meer zijn. Een heel interessant stuk om te lezen en om er zelf ook eens wat dieper op in te duiken. Zoals je zelf al ondervonden hebt; er is niet één manier, maar heel veel manieren om je camera in te stellen. En dat is precies zoals het moet: je camera instellen op een manier die voor jou als fotograaf werkt. Het is fijn om in ieder geval met mijn artikel een startpunt te kunnen geven in die ontdekkingstocht.
   Zoals gezegd; ik ga op een later tijdstip daar ook eens verder naar kijken.

   Wat betreft de Custom standen (C1-3), ik heb er twee in gebruik, speciaal voor gebruik van de Lee Big Stopper, waarbij ik de instellingen zo heb dat de witbalans de kleurverschuiving grotendeels corrigeert, en eentje voor actiefotografie. De derde is nog vrij.

   Wie weet zit er nog wel een artikel/blogbericht in, met al die informatie die ik van je heb gekregen en wat ik misschien zelf nog uitvind. Wie weet.
   Dank je wel

 4. Mooie uitleg. Ik heb er een vraag over. Ik vind het zelf onhandig om de af on button te gebruiken voor focus en metering. Je moet immers de button vast houden. Ik doe dat met de duim. Maar met diezelfde duim, zoek ik af-punten (of verander ze), verander de sluitertijd, etc. Ik gebruik wel AElock (en dan de hold functie, zodat eenmaal ingedrukt de AElock blijft en pas wordt opgeheven als de button nogmaals wordt ingedrukt). Voor mij werkt AFfocus/metering met de ontspanknop half ingedrukt prima (handiger) en ook decompositie van de foto lukt me prima. Of mis ik iets, waardoor ik back button focus me toch eigen zou moeten maken?
  Groet,
  JB

  1. Dank je voor je verhelderende gedachte, Jeroen.
   Zoals je zelf al zegt, deze methode werkt niet voor iedereen even prettig. Wanneer je continu je AF punt moet bijregelen, of je sluitertijd moet aanpassen, dan kun je niet tegelijkertijd de AF knop indrukken. daar heb je niet genoeg vingers voor. IN dat geval moet je de AF gewoon onder de ontspanknop houden. Of je kiest voor de instelling dat je met de AF-ON knop de AF juist vastzet, want dat kan ook. Je moet dus je eigen ideale manier van werken ontdekken.
   Je kunt je natuurlijk ook afvragen of het continu aanpassen van de AF-punten of sluitertijd wel de ideale manier van werken is, en of dat überhaupt wel nodig is. Misschien dat daar een meer optimale bediening mogelijk is. Uiteraard is dit een vraag waar je zelf het beste antwoord op kunt geven (of vinden). Maar misschien is het wel iets om over na te denken.
   Wat gebruik van de AF-On knop betreft, ik kan natuurlijk wijzen op de mogelijkheid en laten zien hoe ik deze gebruik. Ook ik pas AF-punten aan wanneer noodzakelijk, en werk met het bijregelen van de belichting via het instelwiel op de achterzijde van de camera: allemaal met dezelfde duim (natuurlijk). In mijn manier van fotografie ben ik daar nog niet tegen problemen aan gelopen.
   Dus, of je die manier van werken eigen moet maken kan ik alleen zeggen dat het nooit een moet is. Het is alleen zinvol als die methode voor je werkt en zoals ik het lees werkt het gebruik van de AF-ON knop niet optimaal voor jou.

 5. Beste nando.
  Dit vindt ik geweldig .
  Ik ga het dit weekend meteen uitproberen.
  Alleen nog een vraag
  Moet ik mijn camera standaard op al servo zetten?

  GR.Peter

  1. Hallo Peter,
   AI servo is aan te raden omdat je met de AF-ON knop kunt bepalen wanneer en hoe lang je de AF activeert. Maar je kunt ook de single-AF gebruiken natuurlijk. Probeer het eens uit en zie de verschillen.
   Succes.

   grt

 6. Wat een prima tip. Had er al van gehoord maar kon er niet zomaar achter komen wat de meerwaarde was van het werken met de AF-ON knop. Ik fotografeer waterpolo waarbij ik veel last heb van spetters en plotselinge armen die mijn zoeker treffen. Door deze spetters schiet mijn focus en bilichtingsmeter op hol. Nu ik deze separaat kan bedienen moet dit te verhelpen zijn. Ga dit zeker uitproberen!

 7. Zinvolle tip! Ik gebruik dit al langer bij portetfotografie (en dan vind ik het erg handig), met landschappen nog niet gedaan.

 8. wat een interessant en waardevol artikel. Heel duidelijk uitgelegd. Ik heb het nog niet uitgeprobeerd, maar dat ga ik zeker doen. Dergelijke artikelen zijn een aanwinst. Dank hiervoor.

Een (korte) reactie over wat je ervan vindt wordt op prijs gesteld :)