Den Vos Reynaerde

‘O wy, Tybeert, twi sidi bloode? Wanen quam uwer herten desen wanc?’ Tybeert scaemde hem ende spranc Daer hi vant groet ongherec, Want eer hijt wiste, was hem een strec Omme sinen hals harde vast. Dus hoende Reynaert sinen gast.’…